UX-DESIGN: Användarvänlig webbdesign

Arbetet med webbplatsens eller applikationens UX-design oerhört viktig. Men vad är UX-design och hur påverkar det webbplatsen? Det och mycket mer går vi igenom i den här artikeln.

Vad är UX-design?

UX i UX-design står för “User Experience” och översätts till användarupplevelse på Svenska. UX-design är så mycket mer än bara formgivning. Det är en process med syftet att utveckla webbplatser eller applikationer till att bli såväl estetiskt tilltalande som användbara och funktionella.

UX-designern har användaren i fokus och önskar att användaren lätt och smidigt ska kunna navigera, hitta rätt information och få en så bra upplevelse av webbplatsen eller applikationen som möjligt.

Du behöver UX-design när du ska innovera nya digitala tjänster, förbättra användarupplevelsen hos en redan existerande tjänst, utveckla nya funktioner i befintliga miljöer och för att förstå målgrupper bättre.

UX-design är alla olika element som tillsammans skapar och formar den interna upplevelsen hos en användare när denne interagerar med en webbplats eller applikation. Man tänker igenom vilka behov användarna har och vilka krav det ställer på systemet.

Vidare fokuserar man på hur interaktionen mellan användare och system fungerar. Syftet är att skapa enkla, effektiva och relevanta upplevelser för användaren. Här kan du hitta fem hemsidor med genomtänkt UX-design att inspireras av.

Varför är UX-design viktigt?

UX-design är viktigt för att företaget ska få nöjdare kunder, kunna erbjuda träffsäkrare tjänster och öka sin lönsamhet. Idag är användarupplevelsen lika viktig som att själva produkten fungerar bra för att kunden ska bli nöjd, återvända och rekommendera er vidare.

På grund av den hårda konkurrensen riskerar produkter med sämre användarupplevelse att halka efter och till och med tappa kunder. Det är därför nödvändigt att lägga ned ordentligt med tid på UX-design för att slutprodukten ska bli så pass bra att kunderna stannar kvar på hemsidan och väljer just er.

6 steg i arbetet med UX-design

  1. Strategiskt arbete. Att förstå problemet samt att definiera affärsmålen
  2. Det undersöks vem användaren är och vad denne har för behov
  3. Krav och analys. Det skapas en informationsarkitektur baserat på resultaten av tidigare delar i processen.
  4. En definition av hur produkten i praktiken ska se ut och fungera.
  5. Kvalitetssäkring. Det säkerställs att produkten gör det den ska.
  6. Eftersom en designprocess ofta är upprepande behövs stegen i processen ofta upprepas.

En UX-designer är en typ av informationsarkitekt som tar fram de ramar som ska se till att användare av webbsidor och applikationer får det de behöver. UX-designern utgår från användarupplevelsen i designarbetet för att säkerställa att upplevelsen motsvarar användarens behov och förväntningar.

Hos Arbetsförmedlingen kan du läsa mer om vad det innebär att arbeta med UX-design som användbarhetsexpert.

4 steg för att öka användarvänligheten på din hemsida

  1. Mobilanpassa din hemsida. Se till att den fungerar lika bra oavsett om användaren sitter vid datorn som vid mobilen.
  2. Snabb uppladdning av sidan är viktig. Det är få saker som gör en användare lika irriterad som en webbsida som är seg. För att optimera hemsidans laddtid bör stora filer som bilder och filmer komprimeras.
  3. Hög kontrast mellan bokstäver och bakgrund. Läsbarheten på hemsidan blir bättre ju högre kontrasten mellan bokstäver och bakgrund är. Stora textblock gör att läsbarheten minskar. Därför är det bra att infoga luft mellan webbsidans alla element. Information ska vara lätt att överskåda.
  4. Fungerande länkar. Det är viktigt med fungerande länkar för att sidan ska ge ett professionellt intryck och fungera smidigt och ha en hög användarupplevelse.

För att på ett genomtänkt sätt öka användarupplevelsen och användarvänligheten på din hemsida är det en bra idé att kontakta en utbildad UX-designer. De erbjuder hjälp med UX-design så att du kan få en användarvänlig design.

Lämna en kommentar