Responsiv webbdesign för nybörjaren

Responsiv webbdesign blir allt viktigare om du har en hemsida, e-handel eller blogg. Men vad innebär en responsiv hemsida? Varför är det så viktigt att kunna responsiv webbdesign? Här kan du fördjupa dig i ämnet.

Vad är responsiv webbdesign?

Responsiv webbdesign innebär att webbsidan fungerar lika bra i mobilen och på plattor som när du använder en dator för att surfa. Layouten på webbsidan anpassar sig automatiskt efter skärmstorlek. Det gäller bilder, kolumner, text och funktioner som automatiskt skalas efter fönsterbredd.

När en webbsida är responsiv kommer besökaren få anpassad information utefter skärmstorlek. Det gör att sidorna blir lika lätta att navigera oavsett om det är en mobiltelefon eller dator som besökaren använder. Utbildningar till  webbdesigner innehåller till viss del att lära sig göra responsiva sidor.

Vilka fördelar har en responsiv webbdesign?

  • Google rankar sidor med responsiv webbdesign högre.
  • Över 95% av alla som surfar i Sverige använder sig av Google.
  • Största delen av trafiken till annonser kommer från mobilanvändare.
  • Ungefär hälften av alla sökningar görs i mobila enheter.
  • En besökare stannar kvar på hemsidan i större utsträckning om sidan är responsiv.
  • Har du en webbutik ökar chanserna till sälj med responsiv sida.

Eftersom Google är den sökmotor som används mest och Google premierar responsiva webbsidor är det viktigt att satsa på responsiv webbdesign. Oavsett om du har en webbshop eller vill att besökare ska läsa dina blogginlägg blir det viktigt att dina sida fungerar lika bra oavsett enhet besökaren använder.

Vad innebär responsiv webbdesign rent praktiskt?

Responsiv webbdesign kan göras med flera olika tekniker och med olika programmeringsspråk . Den vanligaste kallas fluid grids som står för flytande rutnät. Fluid grids gör det möjligt att ange olika sektioner och kolumner i procent men med relativt värde.

Det går också att använda exempelvis Javascript för fluid images. Då är det dimensioner som går att styra genom att ange relativa enheter. Javascript är ett programmeringsspråk som används ofta inom responsiv webbdesign. Vissa  myndigheter har krav på viss responsivitet.

CSS och då framför allt CSS3 för mediaförfrågningar är ett annat sätt att skapa responsiva webbsidor. Då är det enheten, klienten som begär olika regler utifrån enhetens egenskaper. Framför allt när det kommer till bredden som visas på skärmen.

Vilken skillnad gör responsiv webbdesign?

  1. Responsiv webbdesign gör sidan lätt att navigera oavsett enhet.
  2. Ett företag som har en responsiv sida framstår som mer tillgänglig.
  3. Menyer och innehåll syns även om besökaren använder en mindre skärm.
  4. Det går att anpassa innehållet efter besökarens enhet.

Responsiv webbdesign underlättar för besökaren eftersom webbsidan anpassar sig efter besökarens enhet. Det kan vara att stora textstycken döljs vid mindre skärm och det är lätt att klicka sig vidare till länkar som är tydliga och synliga.

Upplevelsen som responsiv webbdesign ger besökaren gör att de stannar kvar på sidan. Det bidrar till ökade annonsintäkter och ökad försäljning i längden. Responsiv webbdesign kräver en hel del kunskaper i kodning och även UX-design.

Tutorial Youtube

https://www.www.youtube.com/watch?v=FazgJVnrVuI

Lämna en kommentar