Grafisk design

Grafisk design har blivit allt viktigare i takt med att företag behöver sticka ut allt mer på webben. Men vad är grafisk design och när används grafisk design egentligen? Här få du en grundläggande introduktion till ämnet.

Vad är grafisk design?

Grafisk design är inte bara det estetiska på webbsidan, det är funktion och information. En del inom grafisk design är responsiv webbdesign och handlar om olika sätt att applicera design inom hemsidor eller appar.

När det kommer till grafisk design handlar det även om analys. För att kunna marknadsföra en produkt eller hemsida krävs det att kunna förstå exempelvis en viss målgrupp. Olika målgrupper har olika preferenser när det  kommer till formgivning och budskap.

Grafisk design spelar en stor roll när det kommer till att formge bilder, färger och information. Även visuella symboler och kulturella aspekter är en del av grafisk formgivning. Därför finns det specialister inom grafisk design som arbetar även med webbdesign.

Varför är grafisk design viktigt?

Grafisk design inom webbdesign är viktigt för att kunna sprida information, utforma erbjudanden och nå rätt målgrupp. Arbetar du med grafisk design är ditt arbete att skapa rätt visuella budskap och paketera informationen både estetiskt tilltalande såväl som med ord.

Genom att anlita en grafisk designer kan företag kommunicera på rätt sätt med alla målgrupper. För en grafisk designer kan det innebär att analysera även vart företag kan hitta sina kunder i olika medier. På så sätt ökar företagets exponering och det går att öka försäljningen.

När används grafisk design?

  1. Grafisk design används på webbsidor.
  2. Nyhetsbrev och reklamutskick.
  3. Vid design av annonser.
  4. Design av appar.
  5. Visuell kommunikation som filmer och bilder.

Grafisk design används inte bara inom webbdesign. Det kan handla om tryckt media och kan användas även vid utformade tryckta annonser. Eftersom onlinehandeln ökar är det viktigt för företag som vill synas på internet. En snygg design är viktig när visuella intryck kommer in i bilden.

Grafisk design är viktigt för varumärket

Grafisk design är avgörande för att skapa ett trovärdigt varumärke. En grafisk designer kan kombinera olika element som färger, symboler, typsnitt och förstå hur mottagaren reagerar. Det innebär att det visuella inte provocerar utan ger ett trovärdig intryck.

Inom webbdesign och grafisk design är det viktigt att varumärket är trovärdigt. Uppfattas ett företag som provocerande eller direkt bryter mot diskrimineringsgrunderna kan det bli mycket negativt för företaget.

Rätt grafisk design gör också att konsumenter kommer ihåg ditt varumärke och relaterar till det. Företag som Nike “Just Do It” har en grafisk design och ett budskap som kunder direkt associerar med företaget. Namnet behöver inte ens skrivas ut.

Lämna en kommentar